Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://opelimportedused.myengine.gr.

Περιεχόμενα

Τύποι δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας/Διασυνδέσεις (link) με άλλους διαδικτυακούς τόπους
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρήση cookie
Προειδοποιητικά σήματα Web και pixel
Παρακολούθηση και ανάλυση
Re-targeting
Τα cookie που χρησιμοποιούμε
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των cookie και παρόμοιων τεχνολογιών
Αλληλεπίδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Τα δικαιώματά σας
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος υποστηρίζεται από την Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. (“Opel”) με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και φιλοξενείται από τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής General Motors Holdings LLC (Michigan, ΗΠΑ). Όλοι οι υπόλοιποι εξειδικευμένοι διαδικτυακοί τόπου (microsite) που παρέχονται από την Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. φιλοξενούνται στην Ευρώπη από τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής MRM (Frankfurt am Main, Γερμανία). Η έδρα μας είναι στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών).

Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική, η οποία εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πώς χρησιμοποιούμε τα cookie. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποδέχεστε αυτήν την πολιτική.

1. Τύποι δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας/Διασυνδέσεις (link) με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η Opel φροντίζει για την ιδιωτικότητά σας. Μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

Πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγράφεστε στο διαδικτυακό μας τόπο ή όταν ζητάτε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, καθώς και φωτογραφίες που αποστέλλετε ως χρήστης.
Πληροφορίες που χρειαζόμαστε όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα σχετικό με διαδικτυακό μας τόπο.
Πληροφορίες που συλλέγουμε με cookie.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις (link) με άλλους διαδικτυακούς τόπους της Opel ή συνεργατών της, εξουσιοδοτημένων συνεργείων, λοιπών συνδεδεμένων εταιριών ή διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε μια τέτοια διασύνδεση (link) προς οποιονδήποτε από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους της Opel ή τρίτου προσώπου, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι αυτοί διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει iFrame με περιεχόμενο από άλλους διαδικτυακούς τόπους της Opel ή τρίτων. Η Opel δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που περιέχεται σε iFrame. Το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου. Η Opel δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο ή την ευθύνη για το περιεχόμενο ανεξάρτητων διαδικτυακών τόπων, ενώ παρέχει αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο στους χρήστες προς εξυπηρέτησή τους. Κατά συνέπεια, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με τέτοιο περιεχόμενο, ενδέχεται να σας εμφανιστούν cookie που προέρχονται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η Opel δεν ελέγχει τη διανομή αυτών των cookie. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους.

H Opel δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

2. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς και την Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Γερμανία) με την ιδιότητα των υπευθύνων επεξεργασίας, για σκοπούς ικανοποίησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας και – όταν απαιτείται – για εξατομικευμένο μάρκετινγκ και έρευνες αγοράς ως εξής:
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εάν συναινέσετε σε αυτό ή/και σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) β) του Κανονισμού GDPR σε περίπτωση αιτημάτων μέσω διαδικτύου.
Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Δεδομένα (τα υπόχρεωτικά δεδομένα σημειώνονται με *) και Σκοπός(οί)

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας

Πληροφορίες επικοινωνίας: Φύλο, προσφώνηση*, όνομα* , επώνυμο*, οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
Για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας – αίτημα test drive, αίτημα προσφοράς, αίτημα service, αίτημα αποστολής newsletter, γενικά αιτήματα.

Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, μπορεί να απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία:

Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος: μοντέλο, στυλ αμαξώματος, επίπεδο εξοπλισμού, κινητήρας
Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive και το αίτημα προσφοράς που έχετε υποβάλει
Στοιχεία οχήματος πελάτη: Αριθμός πλαισίου (VIN), αριθμός κυκλοφορίας, μοντέλο οχήματος πελάτη, τύπος καυσίμου οχήματος πελάτη, ημ/νία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, ένδειξη χιλιομετρητή, ημερομηνία/ώρα παράδοσης οχήματος, ημερομηνία/ώρα παραλαβής, τύπος σέρβις*, αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας
Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service που έχετε υποβάλει
Σχόλια, είδος αιτήματος*
Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service ή το γενικό αίτημα που έχετε υποβάλει
Πληροφορίες χρηματοδότησης: διάρκεια χρηματοδότησης, προκαταβολή, ασφάλεια υπολειπόμενης πίστωσης
Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα προσφοράς για μεταχειρισμένο όχημα που έχετε υποβάλει
Διανομέας Opel που έχετε επιλέξει
Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive, το αίτημα προσφοράς (για καινούργιο και μεταχειρισμένο όχημα) ή το αίτημα service που έχετε υποβάλει

Δεδομένα εταιρικών πελατών

Μέγεθος στόλου, δομή στόλου (επιβατικά οχήματα ή επαγγελματικά οχήματα), ευθύνη (χρήστης ή εργαζόμενος με δικαίωμα επιλογής), πληροφορίες εάν περιλαμβάνονται ήδη οχήματα Opel στο στόλο
Για να ικανοποιήσουμε το γενικό σας αίτημα που σχετίζεται με υπηρεσίες πελατών, υπηρεσίες χρηματοδότησης, προϊόντα Opel και θέματα σχετιζόμενα με επιχειρήσεις

Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ – όταν απαιτείται –

Προσφώνηση, όνομα*, επώνυμο*, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*, αριθμός τηλεφώνου και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (στο πλαίσιο των αιτημάτων σας ή σε σχέση με αυτά – βλ. δεδομένα στην ενότητα 1 α – ε)
Εξυπηρέτηση πελατών: π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για (τεχνικές) ενημερώσεις που σχετίζονται με το όχημά μου/με όχημα που με ενδιαφέρει ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες οχήματος, ειδοποιήσεις για ημερομηνίες συντήρησης/επιθεώρησης/σέρβις ή παροχή οδικής βοήθειας.
Πληροφορίες πελάτη: Επικοινωνία π.χ. για καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης, προσφορές σέρβις, επιθεώρησης και συνεργείου από διανομέα ή για μέτρα ποιοτικής βελτίωσης του οχήματος.
Διαφημιστική προώθηση: Ατομική ή εξατομικευμένη διαφημιστική προώθηση προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Έρευνες ικανοποίησης πελατών: Επικοινωνία μετά την αγορά/το σέρβις, π.χ. σχετικά με την ικανοποίησή μου από το όχημά μου και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Πληροφορίες που συλλέγουμε με cookies

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 7 για λεπτομερείς πληροφορίες

Τα παραπάνω στοιχεία δεδομένων που σημειώνονται με * στην ενότητα 1-4 είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Συνεπώς υποχρεούστε να παρέχετε αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα δεδομένα, δεν θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας
Με βάση τη συμπεριφορά χρήστη κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο σας προσφέρεται ένα test drive ή ένα κουπόνι για το μοντέλο που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ενότητα 7 για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookie.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα αποθηκευτούν για τρία χρόνια μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3 θα αποθηκευτούν για τους παραπάνω σκοπούς, για τρία περαιτέρω χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την Opel.

Αποδέκτες

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς στους παρακάτω αποδέκτες:

Δεδομένα / Σκοπός(οί) / Αποδέκτης (ες)

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που σχετίζονται με:

Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος, Στοιχεία οχήματος, πελάτη, Σχόλια, Πληροφορίες χρηματοδότησης, Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει
Για να ικανοποιούμε αιτήματα πελατών/υποψήφιων πελατών, για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, ενημέρωσης πελατών, διαφήμισης και για έρευνες ικανοποίησης πελατών
Εμείς και η Opel Automobile GmbH κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους αντίστοιχους εκτελούντες την επεξεργασία (παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ) για να υποστηρίζουμε τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων σκοπών.
Συγκεκριμένα, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:
MRM McCann GmbH
Großer Hasenpfad 44
60598 Frankfurt

Δεδομένα εταιρικών πελατών

Conteam Below GmbH
Am Brand 41
55116 Mainz

Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ – όταν απαιτείται

Όταν απαιτείται, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει.

Κοινοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής (GM Holdings LLC, Michigan, ΗΠΑ), ο οποίος βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και κατά συνέπεια, σε χώρα η οποία δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας, υπάρχουν όμως επαρκή μέτρα διασφάλισης, τα οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι οι αντίστοιχες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ. Για να λάβετε αντίγραφο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyrights@opel.com.

3. Χρήση των cookie

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, οι διαφημίσεις και οι διαδραστικές εφαρμογές χρησιμοποιούν cookie για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.Τι είναι το “cookie”;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο, αποτελούμενο συνήθως από γράμματα και αριθμούς, το οποίο ο διαδικτυακός διακομιστής μας στέλνει στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ο κύριος σκοπός ενός cookie είναι να επιτρέπει στον διαδικτυακό διακομιστή μας να εμφανίζει στον χρήστη προσαρμοσμένες σε αυτόν ιστοσελίδες που καθιστούν την εμπειρία της επίσκεψης στον διαδικτυακό τόπο της Opel πιο προσωπική και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιμέρους ανάγκες του χρήστη.

 

Ορισμένα cookie είναι σημαντικά για τη λειτουργικότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου και ενεργοποιούνται αυτόματα όταν τον επισκέπτονται οι χρήστες.  Ορισμένα cookie μας επιτρέπουν να παρέχουμε στον χρήστη υπηρεσίες και λειτουργίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του και προσαρμόζονται ανάλογα με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη και γρήγορη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

 • Τι είδους cookie χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος;

 

Η Opel Hellas A.E.E. μπορεί να χρησιμοποιεί τρεις τύπους cookies σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο:

Τα cookies κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Απαραίτητα cookies
 • Cookies απόδοσης
 • Μόνιμα cookies


Τα απαραίτητα cookies παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες μας να περιηγούνται στο διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιούν διάφορες λειτουργίες. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, όπως είναι ο διαμορφωτής οχήματος, η λειτουργία εντοπισμού διανομέων ή οι φόρμες αίτησης.Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies για να:

 • Διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Μπορείτε να αποθηκεύετε την επιλογή σας στον διαμορφωτή οχήματος.
 • Μπορείτε να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας προς τον πλησιέστερο διανομέα, στο εργαλείο εντοπισμού διανομέων

 

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Έτσι, μας βοηθούν να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου, να βλέπουμε ποιες περιοχές ενδιαφέρουν περισσότερο τους πελάτες μας και να μαθαίνουμε περισσότερα για την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας εκστρατειών. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε στους χρήστες μας τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.Χρησιμοποιούμε τα cookies απόδοσης για να:

 • Εξάγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός μας τόπος.
 • Διαπιστώνουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημιστικές μας εκστρατείες.
 • Αξιολογούμε τη μη προσωποποιημένη συμπεριφορά των χρηστών, με σκοπό τη βελτίωση του διαδικτυακού μας τόπου.


Ορισμένα cookies απόδοσης παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ωστόσο δεν επιτρέπουμε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους παραπάνω.Τα λεγόμενα “μόνιμα” cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη ή στη συσκευή μεταξύ των περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ρυθμίσεων ή προτιμήσεων και τη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου κατά την επόμενη επίσκεψη. Ορισμένα από αυτά τα cookies παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

Χρησιμοποιούμε τα μόνιμα cookies για να:

 • Παρέχουμε προσφορές σχετικές με το www.opel.gr που θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες μας.
 • Παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τις επισκέψεις σας στους συνεργάτες που διαφημίζονται στο διαδικτυακό μας τόπο, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων.
 • Κοινοποιούμε πληροφορίες σε συνεργάτες που παρέχουν μια υπηρεσία στο διαδικτυακό μας τόπο. Η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται μόνο για την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργιών (π.χ. λειτουργία επιλογής χρώματος στον διαμορφωτή οχήματος) και όχι για άλλους σκοπούς.

 

Ορισμένα μόνιμα cookies παρέχονται από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ωστόσο δεν επιτρέπουμε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους παραπάνω.

 

4. Προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (web beacons) και εικονοστοιχεία (pixel)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (που ονομάζονται επίσης “pixel tags”). Το προειδοποιητικό σήμα διαδικτύου (web beacon) είναι συχνά μια διαφανής γραφική εικόνα, συνήθως όχι μεγαλύτερη από 1 pixel x 1 pixel, η οποία τοποθετείται σε ένα διαδικτυακό τόπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαδικτυακής συμπεριφοράς του χρήστη που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο ή αποστέλλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (web beacons) χρησιμοποιούνται από τεχνολογίες τρίτων μερών (στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, είναι της Adobe Analytics), προκειμένου να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδικτυακό μας τόπο. Με αυτά μπορούμε να εντοπίζουμε ποιος υπολογιστής είχε πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, πότε και από πού (σε επίπεδο χώρας/πόλης).

5. Παρακολούθηση και ανάλυση

Για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας προώθησης των πωλήσεών της, η Opel χρησιμοποιεί το λογισμικό ανάλυσης “Adobe Analytics” της Adobe Inc. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών στο διαδίκτυο σε ό,τι αφορά το χρόνο, τη γεωγραφική θέση και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω εικονοστοιχείων (pixel) παρακολούθησης ή και cookies. Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω εικονοστοιχείων (pixel) παρακολούθησης ή και cookies είναι ανώνυμες και δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται γι’ αυτήν την ανάλυση αποθηκεύονται σε διακομιστές της Adobe Systems Incorporated στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Opel δεν μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη προς δική τους, ανεξάρτητη χρήση. Αν δεν συμφωνείτε με την πραγματοποίηση των παραπάνω αναλύσεων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησής σας εδώ: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 

6. Επαναστόχευση (Re-targeting)

Με τη χρήση των λεγόμενων cookies επαναστόχευσης (re-targeting cookies), μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες μας πιο ενδιαφέρουσες προσφορές. Τα cookie επαναστόχευσης αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή του χρήστη κατά τις περιόδους λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Παρέχουν τη δυνατότητα διαφήμισης προϊόντων της Opel σε διαδικτυακούς τόπους συνεργατών μας και σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η διαφήμιση αυτή απευθύνεται σε χρήστες που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας.

 

Αξιοποιώντας την τεχνολογία των cookies, η εισαγωγή αυτών των διαφημίσεων είναι εντελώς ανώνυμη. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. η διεύθυνση IP ή άλλα στοιχεία), ενώ τα προφίλ των χρηστών δεν συνδυάζονται με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Επιπλέον, δεν κοινοποιούνται δεδομένα σχετικά με τους χρήστες σε συνεργάτες ή διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Η διαφήμιση είναι επίσης εντελώς ανώνυμη.

7. Τα cookies που χρησιμοποιούμε

Στην ενότητα αυτή θα ενημερωθείτε για τα cookies που χρησιμοποιούμε στον διαδικτυακό μας τόπο. Αν δεν συμφωνείτε με την εγκατάσταση κάποιου cookie, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, κάνοντας κλικ στο όνομά του. Αν δεν υπάρχουν απευθείας διασυνδέσεις (link) για την απενεργοποίηση κάποιων cookies, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση τους από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, βλ. παρ. 8.

    – 7.1 Cookies στο διαδικτυακό τόπο για επιτραπέζιους υπολογιστές

Cookie: Facebook Pixel

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

Πάροχος: Facebook Inc.

 

 

Cookie: Microsoft Advertising

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

Πάροχος: Microsoft.

 

 

Cookie: Google Adwords

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

Πάροχος: Google

 

 

Cookie: Doubleclick

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

Πάροχος: Google

 

 

Cookie: AddThis

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

PDF

Πάροχος: Oracle

 

 

Cookie: BlueKai

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies για την παρακολούθηση διαδικτυακών διαφημίσεων σας εμφανίζουν σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση το τι έχετε δει και σε τι έχετε κάνει κλικ, καθώς και σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου που έχετε επισκεφθεί.

PDF

Πάροχος: Oracle

 

 

Cookie: Signal

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Signal

 

 

Cookie: Adobe Analytics

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Adobe

 

 

Cookie: Sophus3

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Sophus3

 

 

Cookie: Matomo

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Matomo

 

 

Cookie: Tower Data

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Tower Data

 

 

Cookie: iPerceptions

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εξετάζουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, για λόγους βελτιστοποίησης.

PDF

Πάροχος: iPerceptions Inc.

 

 

Cookie: Psyma

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Με αυτά τα cookies δεν σας εμφανίζονται ξανά ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή που έχετε ήδη συμπληρώσει ή απορρίψει.

Πάροχος: Psyma

 

 

Cookie: Ignition One

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμεύουν για να εξετάζουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, ώστε να εμφανίζονται προγράμματα και κουπόνια για συγκεκριμένες χρήσεις.

PDF

Πάροχος: Ignition One

 

 

Cookie: Google Tag Manager

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου.

Πάροχος: Google

 

 

Cookie: Netmining

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία βασισμένη στις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας και στις διαφημιστικές καμπάνιες μας στο διαδίκτυο.

Πάροχος: Ignition One

 

 

 

  – 7.2 Cookies στο διαδικτυακό τόπο για κινητές συσκευές

 

Cookie: Signal

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Signal

 

 

Cookie: Adobe Analytics

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Adobe

 

 

Cookie: Psyma

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Με αυτά τα cookies δεν σας εμφανίζονται ξανά ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή που έχετε ήδη συμπληρώσει ή απορρίψει.

Πάροχος: Psyma

 

 

Cookie: Matomo

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μετράμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου και να παρακολουθούμε πώς αυτός χρησιμοποιείται.

PDF

Πάροχος: Matomo

 

 

Cookie: Google Tag Manager

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου.

Πάροχος: Google

 

 

Cookie: Netmining

Δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα σε επίπεδο cookie.

Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία βασισμένη στις προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας και στις διαφημιστικές καμπάνιες μας στο διαδίκτυο.

Πάροχος: Ignition One

8. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Το μενού “Βοήθεια” στη γραμμή μενού του προγράμματος περιήγησης εξηγεί στους χρήστες:

 • πώς να αποτρέπουν την αποδοχή νέων cookies στο πρόγραμμα περιήγησης
 • πώς να ρυθμίσουν το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να τους ειδοποιεί όταν λαμβάνουν ένα νέο cookie
 • πώς να απενεργοποιήσουν εντελώς τα cookies.


Αν τα cookies απενεργοποιηθούν, θα απενεργοποιηθεί και μεγάλος όγκος του περιεχομένου στο opel.gr, όπως το εργαλείο εντοπισμού διανομέων και ο διαμορφωτής οχήματος, ενώ ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά οι προσφορές που σχετίζονται με τον χρήστη. Για την αποφυγή των παραπάνω, συνιστούμε την ενεργοποίηση των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν πολλές εκδόσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τα cookies. Δείτε για παράδειγμα: http://www.allaboutcookies.org

 

9. Αλληλεπίδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εξυπηρέτηση πελατών και βοήθεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Opel Ελλάς Α.Ε.Ε., χρησιμοποιώντας τα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, αν μας στείλετε μήνυμα ή αν αναρτήσετε κάτι στα κανάλια μας σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στο μήνυμα ή την ανάρτησή σας για να απαντήσουμε στο ίδιο μέσο. Προκειμένου να σας παράσχουμε τη βοήθεια που ζητήσατε, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες με άμεσο ή προσωπικό μήνυμα – για παράδειγμα, να μας αναφέρετε λεπτομέρειες για το θέμα που έχει προκύψει, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό πλαισίου, τηλέφωνο, τοποθεσία (πόλη/χώρα) και/ή μάρκα, μοντέλο και έτος κατασκευής του οχήματος. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν για άμεσο μάρκετινγκ. Η έρευνα αγοράς για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας βασίζεται σε συγκεντρωτικά (ανώνυμα) δεδομένα.


Δε θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην ανάρτηση ή στο μήνυμά σας ευαίσθητα δεδομένα (όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, θέματα υγείας). Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι, αν αναρτήσετε κάτι δημόσια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήποτε.

 

 

Διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, δεν χρησιμοποιούμε προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντί αυτών, στο διαδικτυακό τόπο έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (link) HTML, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη κοινοποίηση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενσωμάτωση της διασύνδεσης (link) αποτρέπει την απευθείας σύνδεση με διάφορους διακομιστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν ανοίγετε μια σελίδα από το διαδικτυακό μας τόπο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που κατευθύνει το χρήστη στο διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών, στον οποίο μπορείτε (αφού συνδεθείτε) να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, το κουμπί “Μου αρέσει” ή “Κοινοποίηση”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους παρόχους και τους διαδικτυακούς τόπους αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

10. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει του Άρθρου 6 (1) ε) ή στ) του Κανονισμού GDPR ή, στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν ότι τα παραπάνω δικαιώματά σας περιορίζονται από τον νόμο και πρέπει να εκπληρώνονται από εμάς ενδεχομένως μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacyrights@opel.com ή στείλτε μας επιστολή στην διεύθυνση: ταχυδρομική θυρίδα 61314

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να ενημερωθούν από εμάς με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας [ή από κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας] οποιαδήποτε στιγμή (π.χ. αλλαγή της διεύθυνσής σας) ή μπορούν να ενημερωθούν από εσάς οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον τα συστήματα ή οι εφαρμογές μας προσφέρουν αυτή τη λειτουργία.

 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (Άρθρο 77 του Κανονισμού GDPR), επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή (για το σκοπό αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacyrights@opel.com ή με επιστολή στην Ταχυδρομική Θυρίδα 61314). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

11. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Όλες οι μελλοντικές αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζουμε θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές.

12. Επικοινωνία

Opel Hellas A.E.E., Λεωφ.Κηφισίας 56, 151 25 Μαρούσι, Λεωνίδας Μισαλάκης 210-6164600, contact@opel.com

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών email: customer.care.gr@opel.com, τηλ.: 2112111543

 

Έκδοση: Μάρτιος 2018

 

Για τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας, ανατρέξτε στη σημείωση νομικού περιεχομένου.